सुप्त आवाज जो विसावला….

सुप्त आवाज जो विसावला….

       श्री. अ‍ॅंक्टन समोरील खड्ड्याजवळ ठेवलेल्या त्यांच्या ४० वर्षाच्या मुलाच्या कबरीवर, मातीची एक शेवटची ओंजळ टाकत होते. गतकाळाचे जणू एक चित्रणच त्याक्षणी त्यांच्या डोळ्यासमोरून जात होते. चाहत्यांचा भलामोठा गोतावळा त्यांच्या लाडक्या व्यक्तीला शेवटचा एक अलविदा करण्यास तिथे जमला होता. त्याक्षणी प्रत्यक्ष तिथे हजर असलेल्या किंवा सोशल मीडीया व इतर माध्यमातून एकत्र आलेल्या करोडो लोकांचा निरोप घेऊन सगळ्यांचा लाडका असलेला तो आत्मा आपल्या शेवटच्या प्रवासाला निघाला होता. त्याच्या त्या अचानक मृत्यूने अनेकांच्या मनाला चटका लागून गेला होता.

जगातील एका मोठ्या वर्गाने त्याला आपल्या मनातला आवाजच मानले होते. अत्यंत वरच्या पट्टीत गाणारा तो, त्याच्या आवाजामुळे अनेकांचा जीव की प्राण बनला होता. बर्‍याच जणांनी आपापल्या मनात दडपून ठेवलेल्या भावना, जगासमोर बोलून न दाखवण्याच्या भीतीपोटी अनेकांनी मनात तशाच ठेवलेल्या कल्पना अन संकल्पना या कमकुकमकुवत देहाच्या माणसाने खणखणीत आवाजात आणि वेळ पडल्यास बेंबीच्या देठापासून ओरडून जगासमोर आणल्या होत्या. तो एक जनमानसांत प्रसिद्ध आणि प्रोय असा गायक आणि गीतकार होता. अंतर्मुखी विचारांचा मात्र तितक्याच हिमतीने षड्ज लावत, पट्टी हलू न देता गाणारा, एक जबरदस्त रॉकस्टार ‘लेस्टर मॅथ्यू अ‍ॅंक्टन’. ४८ तासांपूर्वी त्याने वयाच्या ४० व्या वर्षी स्वत:ला फास लावून घेतला होता. या बातमीमुळे त्याच्या चाहत्यांचे आणि संगीत विश्वातील त्याच्या मित्रपरिवाराचे मन हेलावले होते. त्याचा ‘वेस्टर्न पार्क’ हा ६ जणांचा रॉक बॅंड होता. त्या बॅंडचा तो लीड सिंगर होता. त्याच्या बॅंडचे इतर सहकारीसुद्धा त्याच्या अशा स्वेच्छेने जाण्याने प्रचंड चिंतीत आणि दु:खी झाले होते. त्याच्यामागे त्याची बायको आणि ४ मुले होती. कुठलीही पूर्वसूचना न देता एका आलिशान हॉटेलच्या खोलीत, त्याने स्वत:ला फास लाऊन घेतले होते, तेही प्रसिद्धिच्या उच्च शिखरावर असताना!

श्री मॅथ्यू अ‍ॅंक्टन, समोरच्या कबरीत शांत झोपलेल्या लेस्टरचे वडील, त्यांनी कबरीखाली सोन्याच्या पाटीवर लेस्टर मॅथ्यू अ‍ॅंक्टन १९७७-२०१७ लिहीलेल्या भागावरून अलगद हात फिरवला आणि त्या कबरीच्या पायांशी डोके ठेवले. त्यांना बाजूला करून ती कबर खड्ड्यात ठेवण्यात आली. त्यावर असंख्य फुलांचे गुच्छ ठेवण्यात आले, आणि मग त्यावर माती टाकताना मॅथ्यू प्रचंड रडले. काहीच क्षणात तो रिकामा खड्डा एक थडगे बनले. त्यावरही अनेक गुच्छ ठेवण्यात आले आणि रंगीबेरंगी सुवासिक फुलांनी ते थडगे पुरते झाकण्यात आले. लेस्टरच्या कुटुंबाचे बरेचसे सदस्य त्या कार्यक्रमाला आले होते, मात्र सर्वांनी मॅथ्यूची भेट घेणे, त्याला सांत्वना देण्याचे टाळले. त्यातला एक होता, जो त्या थडग्यावरून उठायलाच तयार नव्हता. त्याने आपली मान त्याच्या पुढील दोन पायांच्या मध्ये आणून ठेवले. आणि तो आवाज करत आसवे ढाळू लागला. त्याची आई त्याला तिथून उचलून नेत होती. मात्र तो काही तिथून हटायला तयार नव्हता.

मॅट (मॅथ्यू) थडग्याच्या दुसर्‍या बाजूने हे सगळे पाहत होता. त्याला त्या मित्रा (अमेरिकेत कुत्र्याला फ्रेंड म्हणतात) ला इतके भावनाविवश झालेले पाहून विशेष वाटले. मॅट आपळ्या डोळ्यातून वाहणारा ओघ पुसत मोठ्याने म्हणला, “लेस्टरचे सर्व प्रकारचे चाहते आणि मित्र होते, हे मला आज कळतंय!” असं म्हणत ओठ दाबत मॅट पुन्हा रडू लागला. मित्राच्या आईने (कुत्र्याची मालकीण) मॅटकडे रागाने पाहिले, आणि ती म्हणाली, “त्याच्या कमजोर बनण्याला तूच जबाब्दार आहेस, तो आयुष्यभर पश्चाताप, शरम आणि उध्वस्त बालपणाच्या आठवणी घेऊनच जगला. आणि या सगळ्याला तू जबाबदार होतास, तूच! तूच जीव द्यायला भाग पाडलंयस त्याला.” असे म्हणत ती आई तिथून निघून गेली. मॅट मात्र ते सगळे ऐकून मोटःयाने, “नाही असे काही झालेले नाही, लेस्टर मला तसे कधीच म्हणला नव्हता” असे मोठ्याने ओरडत, गळून तिकडेच गुडघ्यांवर बसला. तो रडून पुरता लाल झाला होता. त्याने थडग्याकडे वळून लेस्टरच्या डोक्याच्या भागावरून हात फिरवला आणि म्हणाला “सांग ना लेस्टर, तुलाही तेच वाटते का, जे ती ह**** बाई बोलून गेली? नाही ना?” मॅटचे हात त्या फुलांनी सजवलेल्या थडग्यावर फिरत होते.

“तू लहानपणापासून प्रचंड गोड आणि छान होतास. बारीक बांधा तुझा, म्हणजे कुणाचाही धीर सुटेल रे, असा होतास तू, नाहीतरी मला माझ्या बायकोने सुख कुठे कधी दिले? अन् तुझ्या सावत्र आईनेही नाही” असे म्हणत मॅट स्तब्ध झाला. “मी लहानपणी तुला दिलेल्या वेदनांची जाणीव आणि त्याचा पश्चाताप मला पुढे तुझ्या बर्‍याचशा गाण्यातून नक्कीच झाला होता. पण त्यामुळे तू इतका उध्वस्त होशील याची जाणीव मला त्यावेळी झालीच नाही.”

मॅट टिव्हीवर एक इंटरव्ह्यू पाहत होता, समोर टेबलावर बर्‍याचशा रिकाम्या बिअरच्या बाटल्या आणि त्यासोबत चीझ क्युब्झ. ज्याचा इंटरव्ह्यू घेतला जात आहे त्याच्या चेहर्‍यावर अनेक ठिकाणी टोचून घेतलेले, उघड्या हातांवर अनेक रंगीबेरंगी टॅटू, वर लाल रंगाने रंगवलेले उभे केलेले केस. डोळ्यांवर गॉगल असा सगळा प्रकार केलेला ऐन विशीतला एक तरूण मुलगा, चेस्टर. तो त्याच्या बालपणाबद्दल सांगत होता, “लहानपणी मी म्हणजे कुटुंबातील एक असा सदस्य होतो, ज्याच्यावर माझे पालक आपापला राग, आपापल्या पद्धतीने काढून मोकळे होत असत. मी घरी एकटा असताना माझे वडील नेमकं काय करायचे मला कळंत नसे, आणि शाळेतही मला कमकुवत असल्याने काहीजण समलिंगी सुद्धा म्हणत असत. मी अभ्यासात आणि शरीराने कमजोर नक्कीच होतो, पण समलिंगी अजिबात नव्हतो. आयुष्य म्हणजे संगीतच आहे, संगीतच आयुष्य आहे. संगीतावर प्रेम करा. संगीतानेच मला आज जो मी आहे ते बनवले आहे, वेस्टर्न पार्कने मला मी आज जो आहे, ते बनवले आहे! आमच्या चाहत्यांनी आम्हाला आमचे स्थान दिलेले आहे आणि आम्ही जे करू ते आमच्या चाहत्यांसाठीच!”

स्क्रीनकडे पाहताना मॅटचे डोळे पाणावले होते, त्याने कॉर्डलेस फोन उचलला आणि एक नंबर डायल केला. पलीकडे लेस्टरने फोन उचलला. कापर्‍या आवाजात मॅट म्हणाला “मला तुला भेटायचंय लेस्टर, मला खरंच तुला पाहायचंय!” लेस्टरचे उत्तर होते, “पण मला तुला कधीच पाहायचं भेटायचं नाहीए मॅट, आयुष्यभरात कधीच नाही आणि मेल्यानंतरही नाही.” समोर थडग्यावरील लेस्टरचा फोटो पाहत मॅट ओक्साबोक्शी रडत म्हणाला, “मला क्षमा कर रे लेस्टर, प्लीज मला क्षमा कर आता तरी, प्लीज.”

लेस्टरचे काही सुरक्षा रक्षक आणि काही माणसे थडग्यापाशी पोहोचली आणि त्यांनी मॅटला आधार देत उचलले. त्यातल्या एकाने मॅटला भानावर आणले. “मॅट तुझ्या चुकीची पुरेशी शिक्षा तुला मिळाली आहे, ऊठ, हे काही त्याने तुझ्यामुळे केलेले नाहीये, जगच वाईट होते आणि तरीही त्याने स्वत:चे नाम कमावलेच, त्याचा तुला गर्वच असायला हवा! ऊठ बघू.” इतका वेळ स्वत:ला सावरून, चषँयाची काच साफ करत उभा राहत असलेल्या मॅटच्या लक्षात आले की त्याला आधार द्यायला त्याचा भाऊ ब्रेट आला होता. “आपल्या मुलाने आयुष्यभरासाठी त्याच्या बापाचे तोंड न पाहण्याचे ठरवल्यावर मी कसला गर्व बाळगावा असं म्हणतोस तू?” या प्रश्नाने निरुत्तर झालेला ब्रेट तरीही मॅटला सावरत त्या कबरस्तानाच्या बाहेर घेऊन गेला.

दोन-चार दिवसांनंतर, वृद्ध मॅट एकटाच अ‍ॅटॉर्नीच्या ऑफिसमध्ये जाऊन परत येत होता. लेस्टर त्याच्या नावावर काही पैसे ठेऊन गेला होता. ते मिळवण्यासाठी मॅट अ‍ॅटॉर्नीची भेट घ्यायला गेला होता. येताना तो काचेच्या एका इमारतीसमोरून जात होता. ‘मिडलटन स्क्वेअर बिल्डिंग’.

मिडलटन स्क्वेअर बिल्डिंगमध्ये तिसर्‍या मजल्यावर लेस्टरच्या नव्या ‘न्यू मेटल साइड’ नावाच्या अल्बमचे पहिले सादरीकरण होत होते. तरूण, मध्यमवयीनच काय पण म्हातारेसुद्धा त्याची गाणी ऐकण्यास आली होती. काहीजण लेस्टरच्या नावाने आरोळ्या ठोकत होते, तर काही मुली अन् बायका त्याला ओरडून लग्नाच्या मागण्या घालत होत्या. मॅटचे लक्ष तिसर्‍या माळ्यावरील गॅलेरीत उभे राहून गाणी सादर करणार्‍या बॅंडकडे होते. आणि त्यातही त्याच्या मुलाकडे लेस्टरकडे होते. लेस्टर सर्वात वरच्या पट्टीत गाणे म्हणत होता आणि मध्येच लक्ष मॅटवर स्थिर करत होता. ‘मी एक असे मेटल होतो, केलास ज्याचा तू भुगा!’ हे शब्द मॅटच्या कानावर पडले, लेस्टर मॅटच्या डोळ्यांत डोळे घालून आवेशाने ते गात असल्याचे मॅटच्या लक्षात आले. दुसर्‍याच क्षणाला ते सगळेकाही रिकामे झालेले होते. जुन्या आठवणींचा एक झटका होता तो. मॅटने त्याची हॅट काढली आणि स्वत:च्या अर्धटक्कल डोक्यावरून हात फिरवला. त्याने चष्मा काढला, आणि डोळ्यांतून ओघळणारे अश्रू पुसून टाकले. तो बसण्यासाठी जागा शोधत होता. समोरील इलेक्ट्रॉनिक्सच्या दुकानात लेस्टरच्या निधनाबद्दल दु:ख व्यक्त करणारे काही संदेश होते. त्यामधील टिव्हींवर लेस्टरच्या गाण्यांचे व्हिडिओ, मुलाखती, त्याच्या निधनामुळे सोशल नेटवर्कवर पोस्ट झालेल्या संदेशंची संख्या यासारख्या बातम्या दाखवल्या जात होत्या. त्यामधील एका मुलाखतीअधील त्याचे शब्द होते, “बालपणात, अगदी १० वर्षांचे असताना तुमच्या अगदी जवळच्यांनीच तुमचे लैंगिक शोषण केल्यावर काय होते ना, ते मी भोगले आहे, त्यानंतर तुमचीच तुम्हाला लाज वाटत राहते, तेही मी सहन करत आलो आहे. माणसांतून उठवू शकतात या घटना एखाद्याला!” हे सगळे तो येत असलेले रडू लपवत, खोट्या हास्यासह बोलत होता.

तरूणपणातला लेस्टर, केसांच्या जटा घेऊन, चमकणार्‍या लाल ट्रॅकपॅंट आणि शर्टसह, मॅटशी बोलत होता. “लेस्टर मी आणि तू जिला या घरात आणलंस ना, ती तुझी दुसरी बायको माझी सावत्र आई आम्ही तुला सोडून निघून जातोय, तुझ्या त्रासाला……ह्म्म जाऊ देत, तू कसला सुधारतोयस, चल निघतोय आम्ही,बाय!” हातात एक बिअरची बाटली घेतलेला लेस्टर त्याच्या सावत्र आईसोबत घर सोडून निघून गेला. लेस्टरने शेवटचे एकदा मॅटकडे वळून पाहिले, मात्र तोपर्यंत स्क्रीनवर समाप्तची पाटी आली होती.

मॅट त्या इलेक्ट्रॉनिक्सच्या दुकानातून बाहेर आला आणि त्याने त्याचा छोटासा फोन बाहेर काढला, त्याने लेस्टरच्या बायकोला, वेंडीला कॉल लावला. “हाय मॅट” इतकेच बोलून कॉल कट झाला. मॅटला असे घडणार याची कल्पना होती. त्याने पुन्हा एकदा कॉल केला मात्र व्हॉईसमेल नंबरवर. एक व्हॉइसमेल सोडला. “हाय! मला फक्त तुम्हा दोघांचे आभार मानायचे आहेत, मला माफ करा करा, असंच कुठलीही कल्पना न देता मी थेट तुझ्या घरच्या फोनवर इतक्या वर्षांनी कॉल करत आहे, सर्वात मोठा मूर्खपणाही ठरू शकेल हा, पण खरंच!” त्याचा आवाज खर्जात गेला, “त्याने कधीच मला मी कुठे चुकत असल्याची, किंवा वाईट वागत असल्याची कल्पना दिली नव्हती. माझी चूक माझ्या लक्षात येईपर्यंत त्याने जगात नाव कमावले होते. संपूर्ण जगाला तो आवडायला लागला होता. म्हणजे नजरेसमोर असतानाही मला त्याला प्रत्यक्ष सामोरे जाताही येत नव्हते आणि तसे धारिष्ट्यही होत नव्हते. त्याच्या प्रसिद्धीच्या वलयाने मी पार दिपून गेलो होतो. मात्र आता निदान तू तरी मला सांगू शकलीस, की त्याने मरणे का पसंत केले? अक्ख्या जगाचे मन जिंकणारा माझा लेस्टर नेमका असा का हरला? जीव दिला त्याने?” असे म्हणत मॅथ्यू रडू लागला आणि कॉल स्वत:च बंद केला.

रडताना त्याला वेंडीचाच परत कॉल आला. त्याने पटकन डोळे पुसत कॉल घेतला आणि तिने काही बोलण्याआधीच, “प्लीज एकदा शेवटचं मला त्याच्याबद्दल जाणून घेऊ दे, तो जिवंत असताना तर कधी मला त्याच्याबद्दल त्याच्यासोबत बोलता आले नाही, पण निदान तुझ्यासोबत एकदा, मला ते बोलायचे आहे.” त्या बाजूने वेंडीसुद्धा रडू लागली आणि तिने फोन ठेऊन दिला. मॅट तिथून पुढे त्याच्या हॉटेलच्या दिशेने चालू लागला. विचाराचे जाळे त्याच्या डोक्यात पसरले होते. इतका तिरस्कार करूनही, लेस्टरने जाताना मॅटच्या नावे एक करोड रूपये सोडले होते. मॅटचे आता कुणीच शिल्लक नव्हते. कारण लेस्टरच्या लहानपणी मॅटने त्याला दिलेल्या वाईट वागणूकीमुळे त्याचे नातेवाईकही त्याला पसंत करत नव्हते. पुढील आयुष्यात लेस्टरने प्रसिद्धी कमावल्यामुळे आणि त्याच्या आयुष्याची संपूर्ण कथा जगासमोर आल्यामुळे मॅटचे आयुष्य अवघडच झाले होते. त्याची बायको त्याला सोडून लेस्टरसोबत निघून गेली होती.

या सगळ्या गोष्टींचा विचार करता करता मॅट एका बागेजवळ आला. तिकडे त्याला बसायला बेंच सापडला. त्या दिशेने जातानाच त्याला एक ओळखीचा चेहरा दिसला. अमॅंडा, लेस्टरच्या वेस्टर्न पार्कची जुनी बॅंड मॅनेजर. जी चेस्टरच्या बालपणी फिनिक्स गावात त्यांच्या शेजारीच राहत असे. अमॅंडा लुईस ही लेस्टरची वर्गमैत्रिणसुद्धा होती. पुढे ती शिकागोमध्ये असताना ती लेस्टरच्या बॅंडमध्ये सहभागी झाली. ती मॅटलाही ओळखत होती, तिने त्याला पाहिल्यावर लांबून त्याला हात दाखवला. ती तिच्या ६ वर्षांच्या लहान मुलीसोबत त्या बागेत आली होती. मॅटलाही तिला तिथे पाहून बरे वाटले, कारण त्याच्या ओळखीचे, त्याच्याशी बोलायला कुणीतरी त्याला दिसले होते. संभाषणे लेस्टरच्या मृत्यूने सुरू होणे साहाजिक होते. मॅटला लेस्टरच्या खाजगी गोष्टी माहीत होऊ लागल्या. कसा लेस्टरने त्याच्या २० व्या वर्षीच ‘शून्य’ नावाचा बॅंद तयार केला. मॅटच्या मार आणि त्रास देण्याने लेस्टरल्या ऐन उमेदीच्या काळात ड्रग्ज आणि दारूने कसे वेढले होते हे सगळे मॅटला आज कळले. मॅटच्या लेस्टरला बडवण्याने आणि त्याने केलेल्या लैंगिक छळामुळेच लेस्टर कसा एकलकोंडा झाला, आणि व्यसनांच्या आहारी गेला, हे सगळे कळल्यावर मॅटला स्वत:चीच लाज वाटू लागली. अमॅंडाने लेस्टरचे भरपूर फोटो मॅंअतला दाखवले. ओहायो शहरातील पहिल्या परफॉरमन्सपासून ते त्याने ठरवलेल्या त्या आयुष्यातील शेवटच्या वर्ल्ड टुअरच्या मजेशीर फोटोंपर्यंत सगळे फोटो मॅटला बघायला मिळाले. लेस्टरच्या पहिल्या ग्रॅमी पुरस्काराचे फोटो, व्हिडिओ आवडीने शांत सिंफनीझ ऐकताना काढलेले फोटो हे सगळे पाहून मॅटला प्रचंड आनंद होत होता. कारण आजवर त्याने लेस्टरला फक्त कुठल्या पोस्टर, टिव्हीवरील व्हिडिओमध्येच पाहिले होते. मॅट एक कामगार असल्यामुळे त्याला रॉक हा संगीत प्रकार काही आवडत नसे, म्हणून तो केवळ लेस्टरला पाहण्यासाठी व्हीएच1 वर आवाज बंद करून पाहत असे. लेस्टरबद्दलच्या या आठवणी पाहून आणि ऐकून लेस्टरने संगीतातला एक वेगळाच दर्जा गाठल्याचे मॅटला लक्षात आले होते.

अमॅंडाच्या मते, जरीही लेस्टर मॅटचा तिरस्कार करत असला तरीही, त्याच्या आयुष्यातील सर्वात वाईट अनुभव म्हणजे त्याच्या आई-वडीलांचे वेगळे होणे हेच असल्याचे लेस्टर अमॅंडाला बर्‍याचदा म्हणला होता. तसेच त्याला स्वत:ला व्यसनांच्या अधीन होऊन पडून राहणे पसंत पडत नव्हते, लेस्टर स्वत:मध्ये एक नव्हे तर दोन व्यक्ती असल्याचे कायम बोलत असे, एक जो स्वत:शीच झगडत आहे आणि दुसरा जो या व्यसनांमुळे बनला असून जो लेस्टरला अजिबात आवडत नाही. व्यसने लेस्टरला करावी लागत नाहीत, तर तो व्यसनांचा आश्रित झाल्याचेही लेस्टर म्हणत असे, त्याने समुपदेशनए घेऊन काही वर्षांपूर्वीच दारू आणि व्यसने सोडून दिली होती, मात्र एका अगदी जिवलग मित्राच्या अचानक आत्महत्या करण्याने लेस्टरच्या भावनांचा बांध फुटला आणि त्या रात्री पुन्हा त्याने दारू आणि अंमली पदार्थांना स्पर्श केला असे अमॅंडा मॅटला सांगत होती.

सूर्य मावळत चालला होता त्यामुळे अमॅंडाची निघायची वेळ झाली होती. तिने मुलीला बोलावले, आणि मग ती तिची मुलगी आणि मॅट तिघेही पुढे चालू लागले. काहीच अंतरावर मॅटचा जाण्याचा रस्ता वेगळा होणार होता. त्याच वळणावर ते दोघेही थांबले. अमॅंडा म्हणाली, “ मॅट तुला माहीतीये का? आज लेस्टरचे थडगे जिथे आहे ना, त्याच्या अगदी शेजारीच लेस्टरच्या त्या जिवलग मित्राचे थडगे आहे, दोघेही गायक होते, दोघेही खूप प्रसिद्ध होते, दोघानांही खूप लोक पसंत करत असत, दोघेही व्यसनांच्या आहारी गेले होते, आनि दोघांनीही आत्महत्त्य केली. कारण एकच, एकटेपणा! मॅट आयुष्यात कधी कुणीही कुणाला एकटे पाडू नये, किंवा एकटेपणाकडे वळण्यास भाग पाडू नये. असे मला तरी वाटते….” इतका वेळ इकडे-तिकडे पाहत बोलत असलेल्या अमॅंडाने मॅटला सहानुभूतीने मिठी मारली आणी तिने मॅटचा निरोप घेतला.

मॅट तसाच त्या वळणावर उभा राहिला. सूर्यप्रकाश अगदीच कमी झाला होता आणि त्याच्या मागील बाजूस असलेल्या पूलावरील दिवे लागले होते. खाली नदीतून लहान होड्या परत आपल्या घराकडे परतत होत्या. तो पूलाच्या खांबापाशी उभा राहून त्याने चष्मा आणि डोक्यावरील हॅट काढली, आणि सोबत असलेल्या लहानशा बॅगेतून टिश्यूपेपर काढून आपले अर्धटक्कल पुसले. पुलावर लागलेल्या त्या पिवळ्या दिव्यांच्या रांगांकडे पाहून त्याच्या तोंडातून आपसूक एक ओळ निघाली, हा बाप त्याच्या पुढील आयुष्यात त्याच्यासोबत असता, तर त्याने त्याला असे कधी करूच दिले नसते. आज सगळेकाही वेगळेच असते.

त्यामुळे माझ्या मते त्याचा खूनच झालाय, आणि याला जबाबदार मी आहे, त्याच्या लहानपणी मी त्याला त्रास दिलाय, त्याचे बालपण उध्वस्त केलंय, त्यामुळे तो एकटेपणाकडे वळला, व्यसनांकडे वळला, त्याच्या या सगळ्या कृत्यांना मला जबाबदार धरले जावे. कोर्टरूममध्ये स्वत:ला शिक्षा व्हावी अशी मागणी मांडून, मॅट आज जजसमोर शिक्षेची मागणी करत होता. या विचित्र मागणीने कोर्टरूम आणि वकील चक्रावले, त्यांनी मॅटचे ऐकून घेतल्यावर ते म्हणाले, “तुमच्यामुळे झाले हे तुम्ही म्हणताय, पण लेस्टरने मरण्यापूर्वी असे काहीच लिहीलेले नाही, मग तुम्हाला स्वत:ला शिक्षा द्यावीशी का वाटते आहे?” मॅट चेहर्‍यावर एक स्मितहास्य आणत म्हणला, “ सुप्त आवाज जो विसावला, त्याचा निदान शेवट तरी गोड व्हावा!”

Advertisements

टुरिझम गाव

टुरिझम गाव

पावसाळा आला की, मित्रांसोबत फिरणे तर आलेच….आणि पावसात फिरणे आले की मुंबईच्या जवळ म्हणून ठाणे ग्रामीण-म्हणजे आता पालघर जिल्हा तुमच्या लिस्टमध्ये आलाच….हिरवळ,खराखुरा लालमातीचा मात्र नितळ पाण्याने बनलेला चिखल,दुथडी भरून वाहणार्‍या नद्या,एरवी सोनेरी-पिवळ्या गवताने भरलेले मात्र पावसांत भरपूर ट्रेकर्सना आकर्षित करणारे ऐतिहासिक ट्रेड रूटवरील वॉच टॉव्हर्स म्हणून वापरले गेलेले गड-किल्ले आणि गोडी असेल,खारी असेल पण चविष्ट या शब्दाला पुरेपूर न्याय देणारी मच्छी खाणे करायचे झालेच, तर पालघर जिल्हा गाठणे आलेच….
पालघर जिल्ह्याला छान,स्वच्छ पाण्याचे, लांबच्या लांब आणि ‘सुरू’च्या झाडांनी नटलेले समुद्रकिनारेही लाभले आहेत. त्यातला एक मोठा आणि मच्छिमारांची सहकारी संस्था असलेला एक महत्त्वाचा किनारा. एक दीपगृहसुद्धा आहे इकडे. जुने ऐतिहासिक राम मंदिर आणि पाचवी की सहावीच्या नागरिकशास्त्राच्या पुस्तकाचे फ्रंट पेजवर जसे एक चित्र होते, त्याच्याशी हुबेहूब मिळता-जुळता एक चौक आणि त्या चौकात उभ्या परिवहनाच्या बसेस.
आम्ही मित्र-मैत्रिणी या सातपाटी समुद्रकिनार्‍यावर जाण्यासाठी गावातील या चौकात उतरलो. आम्ही ज्या दिवशी गेलो तो एक ऐतिहासिक दिवस २२ जुलै २०१७. आमच्या राज्याच्या मोजक्या काही कर्तबगार मुख्यमंत्र्यांपैकी एकांचा वाढदिवस. त्यांच्या काही योजनांपैकी एक महत्त्वाची योजना म्हणजे सातपाटीसारखे पालघरमधील इतर किनारे टुरिझमच्या दृष्टीने विकसित करायचे.
तर आम्ही चौकात उतरून काहीच अंतरावर असलेल्या सातपाटी समुद्रकिनार्‍याचा रस्ता विचारला…..ते म्हणाले सरळ जा….लेडीज उजव्या बाजूला रहा…जेंट्स डाव्या बाजूला…..ऐकून थोडं वेगळं वाटलं….काही कळलं नाही, पण दिशा कळली आपल्याला पुरे म्हणून आम्ही पुढे निघालो….मस्करी, गंमती,गप्पा करत आम्ही किनार्‍याजवळ पोहोचलो….
पुढे जे काही दिसले किंवा अनुभवले ते फार विचित्र होते. म्हणजे त्या गोष्टीने आमच्या दोन मित्रांचे पाय थबकले आणि त्यांनी किनार्‍यावर येण्यासच नकार दिला. समोर इतका स्वच्छ समुद्र…लांब पसरलेला किनारा….पाऊस गालांत भरून आमच्याकडे पाहत असलेले काळे ढग….आणि किनार्‍यावर आपले शिंपले तसेच टाकून पाण्यात निघून गेलेल्यांचे वेगवेगळे शिंपले आणि हळूहळू पाण्यात निघालेले काही जीव असं सगळं. पण त्याव्यतिरिक्त घाण किंवा मुंबईतल्या किनार्‍यांना जसं गलिच्छ म्हणतात त्यातलं असं काहीच नाही. आम्ही तिघे किनार्‍यावर फार आतपर्यंत आलेलो होतो. मागे राहिलेल्या दोघांना आतही बोलावून पाहिलं, पण त्यांचे निर्णय झालेले, त्यांना ते काही पाहायचे नव्हते ज्याकडे दुर्लक्ष करून आम्ही तिघे हा सुंदर अनुभव घेत होतो…..
आम्ही पुन्हा त्या दिशेकडे पाहिले ज्यांकडे आत्तापर्यंत आम्ही दुर्लक्ष करत आलो….दिशा आता बदलल्या होत्या…..मगाशी त्या माणसाने डावीकडून जेंट्सनी जायचे होते….उजवीकडून लेडीजनी…..आम्हाला दिसत होतं त्यात डाव्या हाताला बायका किनार्‍याकडे तोंड करून टमरेलं घेऊन ‘बसलेल्या’ होत्या….आणि उजव्या हाताला पुरूष टमरेलं घेऊन तोंडात बिड्या पेट्वून किनार्‍याकडे तोंड करून निवांत बसलेले होते….
एका झटक्यात विद्या बालन आणि अनुष्कावर खर्च केलेलं स्वच्छतेचं बजेट मला फोल वाटलं….पुढील काही वर्षांत हे गाव टुरिझम गाव होईल….पण काहीजण माझ्या त्या दोन मित्रांसारखेच अश्या अनुभवामुळे वेशीवरच रहायचे पत्करतील……
दखल सरकारने घ्यायला हवी की जनतेने…..दिशा दाखवणार्‍याने की दिशांना बिघडवणार्‍याने…..मला माहीत नाही….मी तर बाबा दुर्लक्ष करून आनंद घेतो मला हव्या त्या सीनेरीचा…🤔

Been Doolally….

Been Doolally….

It has been steaming hot and humid in Mumbai for last few days, which actually created a good and strong reason for me to taste something really chilled and new type of drink to curb the heat. At the same time, there was a place that was ruling my mind to visit since the time, my friend had told me about this, few days ago. The place is ‘Doolally’. Me and the people in my acquaintances,who drink are mostly from ‘Drink like fish’ type. And I consider that category as a stereotype, at least when it comes to drinking. My belief has been like, we may drink like fish, but we cant digest like that, really. I might think of giving extra digestion job to my liver, but I prefer giving life to my liver at the same time. Because my liver has noone else to say “Go & get life…” 😉

So, all these things caught up together and actually took me to the wonderful place ‘DOOLALLY (Let me spell that, the way they do!!) at Bandra (w.) The locations of this chained restaurants are actually quiet, peaceful and relaxing. The management of the restaurant has taken care of keeping it at its best by adding soundproof glasses, which actually holds noises from inside & out at the same time. Simple couture, furniture gives a different look to the restaurant altogether. And the food as well as the drinks that they serve has a different taste as well.

Little bit of history about this chain goes with the challenges which the DOOLALLY Group faced at the time of forming and publicising their product, which is ‘Casted beer’. Yes, It is a microbrewery, and my people has little bit awareness about this industry. I am not saying that every segment of my society should know about beer or gather knowledge about beer, but come on, beer and alcoholism is so common in the society. In India, there are local country liquor sources spreaded all over who even sell poison drinks for nuts. What I am talking here, is about the quality which one can get in liquor that they intake. The organised way of manufacturing liquor can even save lives.

 

Factory_made_legal_desi_daru.jpg
Desi’ly Crafted…;)

But my people and my great kings are busy in running their own breweries, which is actually holding micro-brewing industry miles behind the fencing. If you are interested in knowing about DOOLALLY’s story you may by clicking on: –  http://economictimes.indiatimes.com/magazines/panache/we-want-to-be-the-biggest-indian-craft-beer-brand-says-suketu-talekar-of-doolally/articleshow/44685479.cms   This microbrewery has branches mainly in Maharashtra and spreaded across the cities like Mumbai & Pune.

Let’s get on the table now. Yeah, it’s usually a task to get a table, right as you arrive. But luckily I found one as soon as I entered. So the first thing that impressed me about this place ( I’d stop calling it either as restaurant/pub/anything else, as its completely a different type of place) was the furniture.

030117_DoolallyTaproom-Bandra-PRPic.jpg

White coloured soft wooden furniture, grabs the attention  at first sight and also gives you a sense to drink limited as the furniture is delicate…;) Jokes apart, but they really have some good furniture here!!

Next thing that uphold my attention was the frames (beers which they serve) hanging on the wall. Each of the frame has the description about the beer. The details written there, might not be some fancy words, but they interests you to try and buy one….And off course you can try one before you buy one. You don’t need to pay for trying it!!(As we say देखनेका पैसा नहीं!!) doolally-taproom

Then next thing that has its own taste is the simple ‘A la carte’. Even I’am being too difficult to use this word, but the menu that is presented here in front of you is just a binded small book which has things which it should have. Nothing more shiny, glittery or lip smacking design, nothing at all……Just a white book and 10-15 item long one pager for Food and the beverages they serve. (lesser promises more delivering.)

beer-menu.jpg
Prices are meant to be changed…:)

2ebb9aa67e3fdd5bb76114dcaaf8b800.jpg

 

Apple cider is the best one here, so it never needs flushing out in here….its usually emptied by people for the people (for themselves off course…) So we settled on trying out ‘Hefeweizen’ which is good too. For snacking we usually prefer fries, so we ordered the same here, which came back with 5 types of sauces and yellow curry.

IMG_20170513_171558.jpg
Fries with those sauces…serves good…:)

‘Belgian witbier’ was another one to taste…..And this one we took along with the ‘Ghee roasted Arepas’. (A Venezuelan+Indian combination of Burger kind.) which had a crunchy bread and spiced up chicken which made our conversations good!! The best part about this place is the burgers, where you get choice of making your own burger. (casted again.)

Another best part here is, if you ever get bored by the company that you have, you can just cover that boredom over some card & board games. Yes, here you get some board & card games which you can play while playing with your taste buds. It is a pet friendly place so you can make your pet develop some good taste for beer. After all even your lab must be facing bad cholesterol problem, which the beer can sort out…;)

I found this place a happening but with sensibility, clean though crowded, multi-fascinating though limited options to choose from. It has a unique simplicity that oozes out of the culture of this place has. That attracted me to this place, and made my thought of visiting this place again…:)

Authentikulchas!! 

Authentikulchas!! 

This morning was started with reading the newspapers. Let me tell you that the only part I check in the newspaper is either the food related articles/reviews or articles related with certain new places which I can travel to. Rest other pages has something that either the press is pressed to publish or press is used to pressurise us on thinking twice about living in the existing house or to move into some new ‘townships’ which they call.

So today I read about some street food joints around my city (off course there’s only city that exist for me in the world, Mumbai.) A picture that grab my attention and that crave for breakfast suddenly hit my taste-buds was Amritsari Kulchas. Wooow!!! The picture of it was so unhealthy!!! For last few days,  my ‘sinny tongue'(that does sin at almost all of its works) was pinching me to serve her with some spicy food item, (only chillies could have killed her demands forever though) and was showing non-co operation to any other food that I was serving her. Then I found this joint name along with a tempting photo of their delicacies in the newspaper and it just hitched my hunger for a moment. The butter spreaded over that ‘Kulcha’ in the photograph reminded me with a saying in my mother tongue which says ‘खाईन तर तुपाशी नाहीतर उपाशी’ (I will eat it with butter or would prefer staying  starving) But I couldn’t really keep my words as mom presented the one & only, official breakfast of Maharashtra ‘कांदेपोहे’ (Rice fried with onions  and turmeric in it.) Which is equally tempting and best one to kill any other craves,suddenly raised in mornings. So I settled my breakfast on those Kandepohes….But I knew, the day was not going to be like that….(I know that sounds like a turning point of some heroic adventure story..)

During summers I’ve observed that you don’t really feel like eating anything solid, rather demands for liquids increases. (And when you are living with parents, list of liquids shortens too…) So lunch was settled on Thandai & lots of Thandai (An Indian dry fruit-milk delightful mixture). This gave me some really peaceful sleep for the noon. (its actually like a beer’s hangover let me tell you!!…;) )

As I got up, I was shocked to see a platter of Kulchas full of Chole (Spicy chick peas gravy) and Onion salad was being served in simple coned plates (one you see in the image above.) My friend was appreciating me for making this wish and ask him to join me. There were very few but really finger-smakin good varieties being served in my plate. All were Kulchas but fillings were different. Different ‘fillings’ were developing ‘feelings’ of buying the next variety of Kulcha.;) But the best one we both liked were ‘Mixed Double cheese’ and ‘Mixed double Cheese Paneer Kulchas.’

mixed double.jpg

Before we finish these Kulchas and pay the bill let me tell you that I’ve cut our journey to ‘Sainath Fast food‘ in ‘Chembur’. where we found these authentic Amritsari Kulchas being served at absolutely reasonable prices. Before you finish eating your all orders, no one else gets their order, so please be quick while hogging and ordering here. Outlet is small, taste is amazing, chefs are just couple of them and the best part is its Tandoor (Furnace where Kulchas are baked). This Tandoor is specially made and being fixed here from Amritsar, Punjab (a place where Kulcha is originated from). And they change this Tandoor after every 3-4 years, but the make is from Amritsar. So probably this tradition of furnace adds the authentic taste to the Kulchas, that are served here. Because there’s a shop next to it, which serves the Kulchas too, but the taste is here, where we landed.

We hope this post has moved you…moved you to try these Authentikulchas!!! (Authentic Kulchas)

Many LIONs in life.

Many LIONs in life.

Just few hours back, I finished watching a really amazing movie named ‘LION’. The best part of that movie which I found is the travel. The search, and the hunt of one’s origin. Another best part which I found, and thought that it would possibly be the logic, but wasn’t sure that if the point that I’m thinking is really going to make sense in here. The thing which came to my mind just for an instance was the ‘name’ part. I am being a detail watcher, bypassed (probably spared the director) the thought for the name and his whole journey of 90 mins. Ultimately just to know,what special it is going to be concluded on. But the LION who peeped from the hideouts at the end was really a pleasant surprise for me. I was thinking that Seeru can be either because Khandwa is from the region of India where pronunciations & the dialects which you’ll here would be probably funnier than anywhere you find across the world. The accent ads fun to it. Nothing about the language or the way it is, but the combination of innocent face and then the pronunciations of names becomes a hilarious combination altogether.

So yeah, I was talking about the name. The story is from the northern India where even the name of the actor who played adult Seeru (Dev Patel) would have passed off with the possible trauma of hearing his own name as ‘Deb’ instead of ‘Dev.’ Now you’ll ask why am I hammering so much onto name or the way of calling out one’s name. But let me remind you that the name has so much of importance and to find that importance which is almost equal to one’s existence, Seeru has travelled all the way from ‘Tasmania’ to ‘Ganesh Taliya’. And this whole article is going to be more about the name, its origin and its spread.

That day even Russel Peters was talking about Indian names and their funny spells. He rightly said that the names has their own origins in India, and their spellings might even create a joke and so as it can change the origin and meaning of the name. Without going too far, lets take my own name, I spell it, Aditya, which for me means 9th name of Sun. Now at times My name is spelled as Aaditya which hurts me a lot when written by someone. If I take that spelling and go to the southern part of India, automatically the meaning of my name changes to the name of Lord Ganesha, even it changes the pronunciation as well, with that prolonged ‘आ'(open your jaws and pin your palm and then scream out.) Which makes me appear before the person calling me finishes pronouncing (mis-pronouncing rather) my name. I just feel lost in that crowd where my name is misinterpreted. Next big thing happens when my last name comes into picture. ‘Dhaigude’, a simple 8 lettered surname finds hard times to reach the next paper with all alphabets in a proper order. People simply rips it off while writing or even hearing and pronouncing it. I don’t know how you’ve pronounced it, while reading it through. To be honest, the spell check caught my surname and suggesting Loudhailer as a term, I don’t know where from it comes into suggestions, but yeah this is my problem. Hardly there are people on this planet who pronounced my complete name without giving me a complex.

The worst part is, when I spelled my name to a British guy over the call, he actually said ”you sound really harsh girl” I replied who is girl here, he said the name you spelled sound girlish….come on guys, Its my name, its a real serious business, you can’t just tear it the way you want. And that too changing my gender, my voice is in Dbs, in fact higher than if there’s any unit exists. One cant just change my gender by reading my name.

So the matter of the fact which meant me to post this one is name really matters in your life. And other’s too, the way you pronounce it, the way you pronounce your own, creates an image, an identity, and yes, I feel that name is important, name is not just for name’sake. But by thinking about name and the one who lost it, really is like that Seeru who was lost in the world. respect the name. That makes one LION in their lives, or turn into cats without powerful paws.

There are many LIONs out there, you might be one of them, respect them all…..

Hampified and back…(first sight)

Hampified and back…(first sight)

A short story ‘Vijaystambha'(Pillar of Glory) written by renowned Indian author named Mr.V.S.Khandekar comes alive while you take a walk through Hampi. Yes, Hampi. A 700 years old ancient dynasty(well,now a heritage site by UNESCO) in India has many things to do for a history lover. So no surprise that it attracted me. Its been on my mind for long four year to experience the thrill of visiting a city from a golden era of Indian history. It has never been through any of my school books but yeah after my college, I came across the name HAMPI from somewhere and then search begun. Search took my four years to actually visit the place and witness the glorious era of southern India.

Now one would say, how can we witness what has happened 700 years ago. Even before the idea of cameras were actually would have been incepted. But trust me if you have a camera today, Hampi is a place your lense would crave for. The shine of the golden sparrow( India was known as) would lit up your imagination while you are gazing any of the stoney building of this city.

View from Queens Bath

There is a visual delight of 1000+ buildings with a variery of carvings and designs. In a tour you generally cover just few major ones. Because others are either fallen,or burnt by the invaders or have lost their battle against time. Though you’ll see huge rocks everywhere and around this city,or you’ll feel that the place is just full of rocks everywhere, but let me warn you not to say that loudly while you are in Hampi,or else you’ll found yourselves rocked alive. (Yeah I am saying this while I am sitting 800kms away in Mumbai and writing this article). I am warning you with a reason, as there is a story for two huge rocks adjacent to each other which are known as ‘Two Sister stones’. Locals say, that the two sisters who were abusing Hampi village that its just a place full of rocks, got cursed and were forced to live rocky life ahead. In fact one of the stone is broken due to thunder storm, which they call as death of one of the sister…So beware, curses do work in here…

Sister stones

They say, in Hampi Gold & Silver used to be traded against elephants. This says it all about the wealth in ‘Vijayanagar'(the empire of which Hampi was part of). Vijaynagar was formed after invading raids of negatively famous Allah-ul-din Khilji. The founders of Vijaynagar were Chalukyas. ‘King Krishnadeva raya'(yes the one who had an intelligent chap Tenali Raman) is the ruler who has been popular for his strategies and constructing of temples have lived here in Hampi. His presence has added the importance to the place. Harihar & Bukka Raya founded this Vijayanagar empire.

To travel through Hampi, you have alternatives such as Rickshaws, motorcycles (Bullets too😊),even Karnataka state transport arranges a tour through this site. But if you ask me, if you are willing to get the best out of your to here, hire a mountain bike. Just for INR 150.(price as per Feb 2017.) For whole day. In the vicinity of Hampi Bazaar you’ll find many hiring points for various vehicles. These bikes are light-weighted which you can take to any place and riding becomes easy too.

The best thing to watch in Hampi is huge temples that are surrounded magnificent carvings on the wall. The extreme level of carvings you’ll find is in the building called ‘Hazaar Rama Temple.(1000 Ramas)’ The attraction in there are the 1000 carvings made on the walls of the temple. These carvings are basically every single incident from the scripture ‘Ramayana’.

Carvings on the internal walls of the temple.

 

wp-image-110658912jpg.jpg
Carvings on the exterior wall of the temple.

While looking at these carvings and the perfection of the details on each of the carved sculptures,a question that definitely arises to your mind is, when did they get time to carve with so much perfection and on such a grand scale. And where are these hands now?? is concrete is the only solution for strength of the building??? does craftsmanship still exist in this soil??? (well too many questions actually)  They say, whenever a new part was conquered & added to the empire of Vijayanagar, a new temple used to be built in that new area. The economics of ‘Vijayanagar’ used to have the second share specially allocated for erecting & maintaining the temples in the empire.

These temples used to be of various Indian deities & Gods. (anyways Hindu mythology has crores of Gods to choose from) So wherever you see, or your sight goes, temples are meant to be there.

DSCN0135.JPG
Nandi (a holy bull) you’ll find placed anywhere you see….

As I am from the busiest city of India, the most fascinating thing I found was, the time. How did these people managed their time to build such a huge monuments, but then my mind said to me. “Dude, you’re looking at the building from a Golden era, when Indians never used to work for any corporations and international traders used to run behind Indians to get Gold and silver cubes, so chill.”

About temples one thing is really interesting is the story about ‘Varaha (a boar-faced God) temple’. Apart from Khiljis even Bahamanian sultans invaded this Vijayanagar and looted the whole kingdom multiple times. They even set the whole empire on fire that burnt the palaces, guest houses (yes they were built for staying of International traders who visited) made up of Sandalwood, even demolished the temples and defaced the idols in there. Today if you see the temples, they are just temples and the idols are either absent or exist with lost glory. But the Varaha temple was left unturned. The logic behind its survival was, a Boar is considered as forbidden, and if one breaks this belief is prohibited from worshipping Islam thenceforth. This belief somehow saved this temple from demolition for certain period but later it was broken with the help of canons without entering in this temple.

DSCN0221.JPG
Achyutaraya Temple.

So this above image is of Acchyutaraya temple. Acchyuta raya was a king, who is considered as the weaker one. In fact locals say that, under his rule Vijaynagara started facing the downward trend. The glory started diminishing and raiders were benefitted under this weaker leadership. ‘Acchyuta’ is even a name of ‘Lord Vishnu'(an Indian God). So this temple is assumed to be of the God and not of the king.

Beautiful building in Red colored sandstone.

The belief about the divine power was so strong that the kings constructed cisterns especially to store water for ruitine worships of Gods. Special arrangements were made so that water is collected and flown through rocky pipe like structures. Once that water is accumulated in a multi-level well, it was used dedicatedly for daily worships. These wells were called ‘Pushkarni'(literal meaning Lotus pond). Today you’ll find these Pushkarnis at various locations across Hampi.

One of the Pushkarni.

By the way, I’ve just realised that I am sharing every detail in just a single post….why should I do this. Let me allow you to comment on this one and then force you to continue reading my upcoming posts which will have many other interesting reads like this one….stay tuned😉

Banning-‘tonz’. 

It’s been couple and a half years since whenIndians are being introduced to a term called ‘Collective Development.’ The effect of this term is collated even by the other powerful economies of the World. 

A political leader tookover the rule by promoting his own face as the face of development and surprisingly in a country like India, this leader’s party agreed to work under his face. I specifically mentioned the country like India is because here there is a stiff competition in all fields and politics is considered as a sludge of manipulations, political arbitrages and self-centered people and ‘families’. Even though all such things existed, this face of development started its rule. The agenda of this newly formed government contained more of sentimental and nationalistic approach towards governance. They had ample of time to observe the then-existed government, find the loopholes from the 10 year-long administration and design their agenda and then present it in the new bottle. The wine has been bitter for those who were suffering. People of India were finding an option.(like a husbands looking for change in his 10 year old married life)
To be honest now the days are changed where subjects are not expecting much from their kings, as they know ‘rockefellers’ are everywhere but giving a chance to one who has a better face. And yes,  this formula worked for BJP(Bharatiya Janata Party).An Indian political party that had a good political credibility.(and they are maintaining it comparitively well.)So the crown came to them. 

Now lets begin with the current scenario. This week has been started with a grand chaos among people of India,where the chaos’s been erupted because of the sudden ban on high-valued currency denominations from Indian economy.

They declared this as an action upon the money launderers who have been causing harm to Indian economy by saturation of currency at limited nodes and resulting into problems like inflation,currency deficite and then it was birthing crimes such as spread of fake currencies,tax evading, indirect funding to terrorism and war lords as well as drug trafficing activities. By this sudden ban (though few say that news was leaked only among criminals first) economists and thinkers feel that there would be a great inflow of high value currency would start coming to banks and the evaders would be traced while transactions are taking place. This would have a positive effect on Indianeconomy and new discipline can be introduced in many of Indian industries. 

Cash in hand is something that is necessary while transacting in countries like India. Most of  FMCG requirements are  still fulfilled against cash. But this sudden action has caused a huge impact on such sectors. There have been incidents like burning of notes in bundles, throwing them in dustbins or even advance payments of taxes, salaries, debts etc. But accordibg to the finance ministry, any transaction that has been done through bank would have a footmark left behind and would lead to legal actions on tax evaders. 

This whole thing has created a huge trouble for those who didn’t handled any cash in hand but had to walk upto banks to withdraw as per their requirements. Surprisingly, though these decisions were made to catch the evaders or those big shots who have been hanging around with bundles of cash in the pockets were hardly seen at any of these banks. Though there were long queus outside the banks, most of them (I think all of them) were middle class or people who had their hard earned money kept for emergencies. They all had come out feeling that even they would be enquired for what they had in their accounts which wasn’t the case though. 

There have been a mixture of opinions about this decision as per the day that passed and as per the level of frustration these all queued people were going through. Many of the political scientist started their discussions in their air-conditioned rooms by  showing the empathy towards all these people, but the fact was things kept on improving day by day and the oppose was neutralised with the time that passed. 

Now let me tell you, that I have written this article on the 4th day of that weakening week. But things were really horrible for everyone, including the economy. People are running for money,(yes, this time its running for money & not behind money)have kept their spirits unturned till now. Have been managing in whatever banks giving them.(though the bank has taken their money to use it for bank’s own benefit)Humanity was witnessed at multiple places, patience were kept and even broken out during all these days. Casualities, formalities everything was visible out there, but where were thieves, those for whom this trap was made. . . . let the time tell us everything. 

They all say that, the transition has its own way of confusing people but when it makes the way out, suddenly everything starts making sense. . . . . Tonz of cash has been tracked down,  more might be on its way. India has come in limelight  of the world by banning old 500 & 1000 currency notes and making tonz of cash notes worth a ‘0’ value. There would definately be attempts of thieves who will still try & save their ****s but still something is better than nothing, isnt it? 

I am optimistic about all this. . . are you too? ? ?